System nauczania

Zasady przyjęć do Szkoły Polskiej w Wiedniu na rok szkolny 2013/2014.

 1. Zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się
  27.04.2013 r. w godz. 10.00-12.00.
  Będzie można zasięgnąć informacji i zapisać dziecko.
 2. W tym dniu:
  • zapisy do klas I
   odbywać się będą w godz. 10.00-11.00.
  • zapisy dzieci do klasy O
   odbywać się będą w godz. 11.00-12.00
 3. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba miejsc.
 4.  Zapisy kończą się 15.06.2013 r.
 5. W terminach późniejszych zapisu można dokonać przez Internet, osobiście lub telefonicznie. W przypadku zapisu internetowego można wysłać zeskanowane dokumenty, w przypadku zapisu telefonicznego należy dostarczyć kopie dokumentów w uzgodnionym terminie.
  dyrektor@szkolapolska.org
  lub tel. 00431 8884158181
  (wtorek –piątek w godz. 16.00 -18.00, sobota w godz. 9.00 – 11.00)
 6. Wymagane dokumenty – dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, zameldowanie oraz zaświadczenie ze szkoły austriackiej lub innej obcej, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny.
 7. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko 6-letnie do klasy I, proszeni są o wypełnienie dodatkowego wniosku o przyjęcie dziecka.
 8. Do zerówki przyjmowane są dzieci z roczników 2007 i 2008.
 9. Dzieci, które nie uczęszczały do klasy O, zobowiązane są odbyć rozmowę, stwierdzającą dojrzałość szkolną.
 10. 10.06.2013 poniedziałek godz. 16.00-19.00 - dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do K
 11. 11.06.2013 worek godz. 16.00-19.00 - dzieci, których nazwiska rozpoczynają się na litery od L do końca alfabetu.

Bardzo ważne!
Liczba miejsc do klas pierwszych jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmujemy dzieci, które ukończyły klasę O i dzieci siedmioletnie.
Zajęcia odbywać  się będą: klasa I a (dzieci sześcioletnie)  i I b (dzieci siedmioletnie) sobota od gody. 8.30 do 11.45 lub 12.30 w przypadku dodatkowej lekcji religii. Decyzja o utworzeniu klasy I c zostanie podjęta w terminie późniejszym – zajęcia odbywać się będą w tygodniu od godz. 16.00.
Klasa O – sobota godz. 8.30 -11.30. Liczba klas O zależy od ilości zgłoszonych dzieci.

Dodatkowe informacje o naborze

System nauczania w Szkole Polskiej

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Wiedniu jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 57.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego, historii Polski, wiedzy obywatelskiej i geografii Polski oraz kształcenia zintegrowanego w klasach młodszych nauka odbywa się jeden raz w tygodniu po południu lub w soboty (dla dzieci młodszych).

Dla uczniów mieszkających w dużej odległości od szkoły organizujemy nauczanie w systemie kształcenia na odległość w zakresie tych samych przedmiotw, ale w zmniejszonej liczbie godzin (zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu).

Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Polsce. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.

Najnowsze wiadomości

(24.04.13)Zmiana adresu strony szkoły
 
(10.04.13)Warsztaty tłumaczeniowe
 
(15.03.13)Informacje dotyczące klasy „0”
 
(06.03.13)Rekrutacja 2013/2014
 
(17.01.13)Odwołane zajęcia 18.01.2013